Vítejte na internetové stránce akciové společnosti

Zdravotnický holding Plzeňského kraje

Společnost byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2010. 

Jejím cílem je prostřednictvím ovládacích smluv řídit a koordinovat zdravotnická zařízení založená nebo zřízená Plzeňským krajem a díky tomuto jednotnému řízení přinést synergické efekty jak ve vlastní zdravotní politice, tak i v ekonomice krajského zdravotnictví.

Zdravotnický holding sdružuje tato zdravotnická zařízení:

… a na základě smlouvy spolupracuje s příspěvkovou organizací: